Programma

10u30 Onthaal met duiding over het reliekschrijn van H.H. Louis en Zélie Martin
11u00
  • H. Mis opgedragen door Kardinaal De Kesel
  • Picknick (democratische prijzen) en informarkt
14u15 Namiddagprogramma voor kinderen met o.a. KISI
14u30 Conferenties door Kardinaal De Kesel
15u15 Gezinsgetuigenis (Joris en Veerle Abts)
16u00 Boekvoorstelling
16u15
  • Eucharistische aanbidding, hernieuwing huwelijksbeloften en zegening, met aparte zegen voor de kinderen in de moederschoot
  • Verering van de relieken

Sprekers

Gezinsgetuigenis

Veerle en Joris Abts zullen in een getuigenis vertellen hoe ze de taak van het ouderschap op zich nemen en het geloof doorgeven in hun gezin, bestaande uit zes kinderen, waarvan het jongste slechts 2 maanden is . Veerle en Joris gingen van start met Kisi Vlaanderen. "KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontplooien, gemeenschap beleven, de blijde boodschap doorgeven, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht."

Boekvoorstelling - Hélène Mongin - Louis en Zélie Martin

Standaardbiografie over de ouders van de H. Theresia van Lisieux

Voor het eerst verschijnt de Nederlandse vertaling van de standaardbiografie over de HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de H. Theresia van Lisieux, het eerste echtpaar dat gezamenlijk heiligverklaard werd door paus Franciscus op 18 oktober 2015.

"De Kerk heeft in Louis en Zélie Martin een heiligheid herkend, die profetisch is voor onze tijd. Hun voorbeeld toont ons dat heiligheid geen ideaal is dat voorbehouden blijft aan uitzonderlijke zielen, godgewijden of martelaren. Het is een keuze en een genade die aan elk van ons wordt aangeboden."-- Hélène Mongin

DVD Voorstelling - Thérèse

De kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux

Na de TV-serie over de ‘grote Teresia’ brengt Betsaida nu ook een film over de ‘kleine Teresia’. Thérèse Martin is één van de populairste heiligen van de moderne tijd.

Als jong meisje uit een Franse, burgerlijke familie reisde Thérèse Martin naar Rome om aan de paus toelating te vragen om reeds op 15-jarige leeftijd in te treden in de Orde van de Karmel. Ondanks het strenge kloosterleven kwam ze tot de ontdekking dat heiligheid bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde en medelijden. Deze eenvoudige maar diepe geestelijke waarheid noemde ze haar ‘kleine weg’. Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een opmerkelijke jonge vrouw, die verliefd werd op God. Haar levensgeschiedenis, met tegenslagen en overwinningen, is die van een gewoon meisje met een buitengewone geestkracht.

"Ik schenk mijn zegen aan deze film en aan iedereen die ernaar zal kijken." -- Heilige paus Johannes Paulus II


Kinderanimatie

Voor kinderen die nog niet naar school gaan, is er achtreaan in de Mariahal opvang voorzien met speelgoed en crea-materiaal.

Kleuters zijn welkom in de Pelgrim van 14u15 tot 16u om te knutselen Vanaf het eerste leerjaar kunnen de kinderen deelnemen aan de Kisi workshop (www.kisi.be)

Biechtgelegenheid

Zij die het wensen kunnen het sacrament van de Biecht ontvangen. Priesters zullen beschikbaar zijn in de Mariahal vanaf 12u tot 16u15.

Priesters en misdienaars

Priesters die het wensen kunnen de eucharistieviering om 11u concelebreren. Graag albe en groene stool meebrengen. Parochiepriesters die in de voormiddag dienst doen in de eigen parochie(s) zijn welkom om het sacrament van boete en verzoening toe te dienen vanaf 12u30 en ook om tijdens het gebedsmoment en de aanbidding de aanwezige personen te zegenen. Jongeren die de H. Mis willen dienen geven best op voorhand een seintje (0473 39 09 96).

Zegeningen

Hernieuwing van de huwelijksbeloften

De hernieuwing van de huwelijksgeloften kan gebeuren tijdens gebedsdienst van 16u15. Ook echtgescheidenen die trouw wensen te blijven aan hun huwelijk kunnen hun huwelijksbeloften hernieuwen. Na deze hernieuwing kan iedereen naar voren komen (gehuwd of niet, want iedereen is lid van een gezin) om door de aanwezige priesters gezegend te worden.

Zegen van het ongeboren leven

Tijdens de gebedsdienst zal er een gebed gebeden worden om de ongeboren kinderen aan de Heer toe te vertrouwen. Moeders die een kindje dragen in de schoot zullen door de bisschop een zegen voor moeder en kind ontvangen.

Lunch en vieruurtje

Men is vrij de eigen picknick mee te brengen of broodjes ter plaatse aan te schaffen aan democratisch prijzen. Er zal keuzemogelijkheid zijn tussen sandwiches en pistolets met kaas, hesp, salami, choco. Ook koffie en frisdrank is aan democratisch prijs te verkrijgen.